KUNST ALGEMEEN / TeHaTex - Eindexamentraining

Vervlogen tijden en cultuur. Om een kunstwerk te waarderen is aandacht en de ervaring van het kijken van belang, om een kunstwerk in een context te kunnen plaatsen is extra verdieping van belang. Mijn specialisme ligt bij de culturele context van moderne, postmoderne en hedendaagse kunst. Met actieve werkvormen probeer ik de bewustwording van de culturele context van een kunstwerk te vergroten. Dit kan op school of in een museum. Vanzelfsprekend aangepast op Kunst Algemeen of het eindexamenthema van TeHaTex.

 

Voor TeHaTex 2020 zijn dat de thema's: 'Tijd' (MAVO, VMBO TL & GL), 'De verruimde blik' (HAVO) en 'Voorbeeldig' (VWO). Mijn specialisaties binnen Kunst Algemeen zijn de cultuur van het moderne en de massacultuur. De twee culturen die in het eindexamen van 2018 voorkomen naast de cultuur van de kerk de de burgerlijke cultuur. Tijdens mijn trainingen maak ik met leerlingen vergelijkingen en leg ik verbanden tussen de culturen en tijden, waardoor de periodes voor 1900 aan bod komen in vergelijking met de periodes na 1900.

 


Eindexamentrainingen kunnen op school plaatsvinden of in een museum naar wens. 

Voor informatie, een aanvraag of afstemming van een enkele les of lessenreeks kun je hier contact opnemen.

Boodschappenbord bij de keuken van het Rietveld Schröder Huis in Utrecht. In de tijd dat Truus Schröder woonde in haar huis werden boodschappen als melk en eieren aan huis afgeleverd.