Up to date blijven? Houd deze pagina in de gaten of volg de Facebook-pagina of de Instagramaccount van Apekrom-Kunsteducatie.

de expeditie groep 5-6 kunstgebouw

Dit schooljaar is er een nieuw KIJK|KUNST programma te boek bij Kunstgebouw voor groep 5-6: De Expeditie. Speciaal voor dit KIJK|KUNST programma maakte Pepijn van den Nieuwendijk een kunstwerk. Bij dit kunstwerk mocht ik in samenwerking met Kunstgebouw het onderwijsprogramma schrijven. Het programma bestaat uit een gastles op school en twee aansluitende lessen die groepsleerkrachten zelf kunnen geven. De nadruk ligt op kunstbeschouwing aan de hand van visual thinking strategies en een praktisch gedeelte waarbij de leerlingen de schilder/teken-techniek van Pepijn doorgronden. Tijdens de lessen die de groepsleerkracht geeft diepen leerlingen deze schilder/tekentechniek verder uit en gaan de leerlingen boetseren. Na de herfstvakantie mag ik zelf op pad met de Expeditie kist van Pepijn. Wat zou er in de expeditiekist zitten?

 

06-09-2019

                                                           KUNSTWERK: Pepijn van den Nieuwendijk in opdracht van Kunstgebouw  FOTO: Leontien Apekrom EXAMENTRAINING TEHAtex vmbo - tijd

De eindexamentrainingen TeHaTex met de nieuwe thema's voor HAVO & VMBO zijn te boek bij het Stedelijk Museum Amsterdam! In opdracht van het Stedelijk mocht ik de training voor TeHaTex VMBO met het thema TIJD de eindexamentraining ontwikkelen. Tijdens de eindexamentrainingen bij het Stedelijk wordt er aandacht besteed aan stromingen, invalshoeken tot de thema's en de kunstenaarspraktijk. Centraal staan de de vaardigheden die bij het eindexamen van belang zijn, zoals visuele analyse vaardigheden; kijken, benoemen omschrijven (voorstelling; wat? & vormgeving; hoe?) en verbanden leggen met de culturele context. De trainingen zijn te boeken via de website van het museum.

05-09-2019

FOTO: PixabayKUNSTDOCENT TOERMALIJN

Vanaf aankomend schooljaar 2019-2020 geef ik kunstlessen aan Basisschool De Toermalijn in Den Haag aan groep 1-2, domein 3-4-5 & domein 6-7-8. Een nieuwe uitdaging waar ik erg naar uit kijk omdat de Toermalijn dit jaar met de domeingroepen keuzegericht gaat werken. Dat betekent dat leerlingen LKP-vakken (LKP; Leer Kansen Profiel) zoals kunst op basis van keuze volgen.

 

30-08-2019

FOTO'S: LINKS: het atelier van de Toermalijn door Leontien Apekrom

RECHTS: Leontien Apekrom door ICT ToermalijnZOMERWEEK SUCCES!

De ZOMERWEEK 2019 in Museum Rijswijk in samenwerking met de Mobiele Kunst Brigade was een succes! De Textiel Biënnale bood genoeg inspiratie voor experiment en onderzoek. De kinderen beschouwden, onderzochten, maakten en presenteerden iedere dag de meest bijzondere kunstwerken. Ze verbaasden ons met hun kijk en creërend vermogen. Wat een bijzondere deelnemers! Ook Museum Rijswijk was enthousiast over de ZOMERWEEK en de samenwerking. We hopen op een volgende ZOMERWEEK in 2020! Voor nu een fijne zomervakantie!

 

26-07-2019

 

FOTO'S: Annemieke Fierinck Mobiele Kunst BrigadeZOMERWEEK MUSEUM RIJSWIJK 22-26 juli 2019 Schrijf je in!

In samenwerking met de Museum Rijswijk organiseren Annemieke Fierinck (Mobiele Kunstbrigade en Apekrom Kunsteducatie de zomerweek in Museum Rijswijk. Een week waarin kinderen (7-12 jaar) iedere dag kunst onderzoeken, kunst maken en kunst presenteren in Museum Rijswijk en omgeving. Samen gaan we op een experimentele kunstzinnige ontdek- kingsreis. Je leert verschillende kunstwerken kennen en werken met verschillende materialen. Ontdek dat je kunt tekenen met draad en dat jouw eigenzinnigheid bij het maken van kunst juíst van pas komt! Lees meer over de kosten en hoe je je inschrijft in de flyer

 

14-06-2019 

FOTO'S, BOVEN: Artikel Danssporen pagina 46 Kunstzon april 2019 RECHTS: cover Kunstzone april 2019

Artikel kunstzone - danssporen

Voor Kunstzone mocht ik een artikel schrijven. Het onderwerp: een 'best practice' in de categorie interdisciplinaire vaklessen aan binnen het basisonderwijs. Ik koos er voor om te schrijven over de lessenreeks Danssporen. Een interdisciplinaire lessenreeks waarbinnen dans en beeldend elkaar versterken. Deze lessen bedachten Kirsty Philo en ik in 2015 en gaven deze aan leerlingen van DONS op basisschool De Notenkraker in Amsterdam. 

 

25-04-2019                                                                KiS-Kunst in school-Rijswijk

De eerste pilot van KiS-Kunst in school in Rijswijk is achter de rug! In opdracht van Rijswijkse culturele instellingen: Museum Rijswijk, Kunstuitleen Rijswijk en Stichting Trias Centrum voor de kunsten mocht ik in samenwerking met Haaglanden Beweegt  een doorlopende leerlijn beeldende kunst ontwikkelen voor de groepen 1 tot en met 8 van het basisonderwijs in Rijswijk Zuid-Holland. Een doorlopende leerlijn waarbij de leerlingen jaarlijks afwisselend lessen op school en bij een culturele instelling in Rijswijk krijgen aangeboden. 

De pilot van KiS werd in samenwerking met basisschool Het Kristal in Rijswijk uitgevoerd. De pilotlessen zijn verzorgd door Ben Stolk, Mariska Mallee, Annemieke Fierinck en mij zelf.  Op de foto's is zijn de Mondriaan-bouwstenen te zien die groep 1-2 maakten. Hierbij bedachten de leerlingen hoe een 2D schilderij van Mondriaan eruit zou zien wanneer het werk 3D zou zijn en nog 3 extra zijkanten en een boven- en onderkant zou hebben.  Tijdens de pilotles in de Kunstuitleen bouwden de leerlingen met hun bouwstenen een 'ateliergebouw' wat zij bij een kunstwerk van Mondriaan vonden passen. Daarna kozen zij een kunstwerk uit de collectie wat zij in hun 'ateliergebouw' vonden passen. De juf van de klas mocht uit de keuzes van de leerlingen een kunstwerk kiezen dat een paar weekjes op school mocht logeren.

 

21-03-2019                                                 FOTO'S: Kunstuitleen & Leontien ApekromTentoonstelling kunstproject MNVR

Het kunstproject op Montessorischool Nieuw Vreugd & Rust is afgesloten met een tentoonstelling waar het werk van de tussen- & bovenbouw te zien was. Onder schooltijd bezochten de klassen de tentoonstelling en na schooltijd leidden de leerlingen van die Kunstlab volgden ouders rond. Het project kan als geslaagd worden beschouwd. Er was sprake van kunstlessen waarbij procesmatig en onderzoekend werken centraal stond, aansluiting op de reguliere lesstof en onderwerpen uit de methode Da Vinci was, en een connectie werd gelegd met de eigen omgeving. 

 

29,30-11-2018                                                                                                       FOTO: Docent MNVRkunstenaars op MNVR

In het kader van het kunstproject mocht ik voor Montessorischool Nieuw Vreugd & Rust kunstenaars uitnodigen. In samenwerking met Annemieke Fierinck van de Mobiele Kunstbrigade kwamen er per bouw vier kunstenaars langs. Iedere kunstenaar gaf inzicht in zijn maakproces. Bij elk van hen konden de kinderen proeven aan een techniek of zienswijze ter inspiratie voor hun eigen werk waar ze vier weken lang aan gingen werken.

 

1,2-11-2018                                                     FOTO'S: Leontien Apekrombezoek Museum Rijswijk nieuw vreugd & rust

Voor Montessorischool Nieuw Vreugd & Rust heb ik een rondleiding met werkvormen geschreven bij de Papier Biënnale 2018 in Museum Rijswijk aansluitend op het kunstproject op school. Samen met docent Niels Boom gaf ik de rondleiding. 

                                                                                                                      

4,5-10-2018.             FOTO'S: Astrid Huitker, Educatie Museum RijswijkTWEE KEER DOCENT BEELDEND DEEL TWEE

Volgend schooljaar stoppen mijn lessen aan De Spoorzoeker en start ik via Art-S-Cool als docent beeldend op de Jan van Nassauschool, een brede buurtschool waar talentontwikkeling centraal staat. Ook zit mijn periode als vervangend docent beeldend op Montessorischool Leidschenveen erop. Op de zusterschool Nieuw Vreugd & Rust in Voorburg zal ik na de zomervakantie daar de docent beeldend vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof.

 

25-06-2018decor lustrumvoorstelling Rijswijkse schouwburg

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Montessorischool Leidschenveen werkte de school aan een lustrumvoorstelling onder regie van Jeroen Kunstman naar vertolking van het speciaal voor school geschreven boek Wander door het schrijversduo Sekrève. Ik mocht het decor maken. Een feestje. 

 

14-06-2018NIEUWE OPDRACHTGEVER VOLGEND SCHOOLJAAR; kunstgebouw

Volgend schooljaar mag ik voor Kunstgebouw op basisscholen in Zuid Holland kunstprogramma's van KIJK KUNST & DOE KUNST gaan verzorgen. Hiermee stimuleert Kunstgebouw cultuuronderwijs op scholen in Zuid-Holland waarbij persoonsvorming centraal staat aan de hand kunstbeschouwing en kunstpraktijk. Meer informatie over Kunstgebouw vind je hier en meer informatie over hun visie vind je in de publicatie "Op reis met een wandelende trui".

                                                                                                                                                                                 10-06-2018TWEE KEER DOCENT BEELDEND

Begin maart ben ik gestart als docent beeldend op twee basisscholen in twee uiteenlopende wijken in Den Haag; op De Spoorzoeker in Laak via Art-S-Cool en op Montessorischool Leidschenveen. Op beiden scholen koppel ik blokthema's aan de beeldende lessen.

 

08-03-2018eindexamentrainingen tehatex & Kunst algemeen te boek!

Eindexamentrainingen in het Stedelijk Museum Amsterdam

De eindexamentrainingen TeHaTex en Kunst Algemeen die het Stedelijk Museum Amsterdam aanbiedt voor scholen zijn te boek! In opdracht mocht ik de training voor Kunst Algemeen (HAVO & VWO) en TeHaTex (VWO) met het thema VOORBEELDIG ontwikkelen. Tijdens de trainingen wordt er aandacht besteed aan stromingen, invalshoeken tot de thema's, raakvlakken tussen beeldende kunst en andere kunsten en de kunstenaarspraktijk. Centraal staan de de vaardig-heden die bij het eindexamen van belang zijn, zoals visuele analyse vaardigheden; kijken, benoemen omschrijven (voorstelling; wat? & vormgeving; hoe?) en verbanden leggen met de culturele context. De programma's zijn te boeken via de website van het museum.

 

02-03-2018                                                                                          

FOTO: Pixabayinterview kunstzone

Van het weekend trof ik dit interview aan dat ik een tijd geleden had met Floor Roos voor de Kunstzone. Wat is er in die korte tussentijd veel gebeurd! De bewondering voor het Special Guests programma die ik uitspreek in het interview kan ik nu bij het Museum Boijmans Van Beuningen in de praktijk brengen met de pilotrondleidingen voor blinden en slechtzienden, ik ben gestopt bij DONS en in maart start ik op twee basisscholen in Den Haag als docent beeldend. Wat een mooi en dynamisch vak kunsteducatie!

 

27-02-2018

 

FOTO'S ONDER: Cover Kunstzone

RECHTS: pagina 13 KunstzoneBoijmans ongezien; rondleidingen blinden & slechtzienden

 

BOIJMANS ONGEZIEN!

Vorige week vrijdag gaf ik een pilotrondleiding aan een fantastische groep mensen in Museum Boijmans van Beuningen. We stonden gerust een half uur bij een kunstwerk!

 

Met reden: Museum Boijmans van Beuningen won de Raak Stimuleringsprijs waarmee het museum rondleidingen voor blinden en slechtzienden mogelijk kan maken. Elvera van Leeuwen heeft met haar bedrijf Mikxs een programma ontwikkeld en in in samenwerking met o.a. Karen de Moor van Museum Boijmans van Beuningen wordt dit programma doorontwikkeld en gecoördineerd.De poule rondleiders waar ik deel vanuit maak kreeg deze maand een training van Marjolein Kal van Museum4all en medewerkers van Dedicon. We ervoeren hoe het was om met verminderd, veranderd en zonder zichtvermogen door het museum te bewegen, en leerden met tactiele tekeningen om te gaan. Deze kennis zetten we nu in tijdens de pilotrondleidingen. Een bijzonder project om in de gaten te houden!

 

20-02-2018

 

FOTO: tactiele onderwijstekening Dedicon, vier aanzichten van een kerkStedelijk base open!

DE STEDELIJK BASE IS OPEN! Een speelse opstelling met heel veel kunstwerken uit de vaste collectie van het Stedelijk Museum Amsterdam geplaatst op stalen wanden ontwikkeld door AMO/Rem Koolhaas in samenwerking met Federico Martelli en Tata Steel die voor vijf jaar blijft staan. Voordelen voor het onderwijs van de Base-opstelling zijn:

 

INZICHT IN KUNSTGESCHIEDENIS

De Base geeft leerlingen uitgebreid inzicht in de kunstgeschiedenis vanaf het Modernisme.

KUNSTHISTORISCHE VERBANDEN

Door de veelheid aan kunstwerken en schuingeplaatste wanden worden overeenkomsten en verschillen tussen bepaalde kunststromingen en kunstenaars visueel inzichtelijk en zijn er prachtige verbanden te leggen.

TIJDSGEEST

De tijdsgeest komt tot leven door de gemixte opstelling met autonome kunst en toegepaste kunst van bepaalde periodes.

DIVERSITEIT AAN KUNSTDISCIPLINES

Er zijn veel verschillende kunstdisciplines vertegenwoordigd. Leerlingen kunnen ervaren dat beeldende kunst niet alleen schilderijen en beelden betreft; zo zijn er werken van textiel, videokunst, installaties, fotografie, websites, toegepaste kunst, grafische vormgeving en ready mades te zien. 

MAATSCHAPPELIJKE THEMA'S

De kunst op de bovenverdieping is aan de hand van maatschappelijke thema's opgesteld.

 

Voor elk vak, Kunst Algemeen, TeHaTex, Beeldende Vorming & CKV kun je dus langskomen, love it! Houd de website in de gaten, binnenkort komen de onderwijsprogramma's online.

 

16-11-2017

 

FOTO'S: persbeelden Stedelijk Museum AmsterdamRondleiden is een vak! En een stapje verder richting de betreffende professionalisering van het vak.

PHD-kandidaat Mark Schep gaf tijdens het symposium Museum Guides Now! een toelichting op het vierjarig onderzoeksproject Rondleiden is een vak! Uit het onderzoek is een lijst met competenties voortgekomen die een goede rondleider in huis moet hebben. Aan de hand van deze lijst kunnen rondleiders hun werkzaamheden aan de hand van meerdere rondleidingen samen met museumeducatoren evalueren en zichzelf verder ontwikkelen. Voordelen van het gebruik van deze competentielijst en methode zijn:

 

* Gelijkwaardigheid tussen rondleider en museumeducator

* Meer eigenzeggenschap van de rondleider

* Eén gemeenschappelijk jargon

* Een objectieve standaard voor beoordeling

* Reflectie op een overall performance i.p.v. een momentopname

 

In Museum Management & Curatorship verscheen een artikel over de totstandkoming van de competentielijst. Het onderzoek Rondleiden is een vak! is een samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, Het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum en het Stedelijk Museum Amsterdam. 

 

06-11-2017

 

FOTO'S; BOVEN: Logo Museum Guides Now - ONDER: Foto  L. Apekrom - presentatie Mark Schep tijdens Museum Guides Nowrondleiden in museum Boijmans van Beuningen Rotterdam

4 oktober gaf ik mijn eerste rondleiding in Museum Boijmans van Beuningen waar ik sinds kort deel uitmaak van de freelance rondleiderspoule. Tijdens de rondleiding 'Nieuw vriendje in de klas' kwamen er, geheel toepasselijk op dierendag, veel dieren aan bod; vrienden van Bennie de leeuw waaronder zijn vader de leeuw, slapend aan de voeten van Herionymus, Flierefluiter en  Appie de Aap. Het gehele onderwijsaanbod van het Boijmans is hier te vinden. 

 

04-10-2017

Rachel Ruysch - Boomstam met bloemen en vlinders en andere dieren, 1985, collectie Museum Boijmans Van Beuningen 


ik ben een geboren buitenlander - Stedelijk Museum Amst.

FOTO'S:persbeelden Stedelijk Museum Amst. LINKS: zaalopname

RECHTS: Remy Jungerman, Zonder Titel, 1997

"Ik ben een geboren buitenlander", aspecten van migratie in de collectie van het Stedelijk Museum' is open! De tentoonstelling is te bekijken van 23 september 2017 tot en met 3 juni 2018 in het Stedelijk Museum Amsterdam. Voor het voortgezet onderwijs ontwikkelde ik het onderwijsprogramma voor de bovenbouw VMBO-T, HAVO & VWO en de handleiding voor de Blikopeners. Het voortgezet onderwijs-programma is te boeken via de website van het Stedelijk. De Blikopeners, jongeren tussen de 15 en 19 jaar oud met een bijbaan in het Stedelijk, geven o.a. Speedtours waarbij ze langs "Ik ben een geboren buitenlander" gaan. Bekijk hier de agenda om te zien wanneer er weer een speedtour is.

 

28-09-2017