VOORTGEZET ONDERWIJS

AANBOD LESSEN OP MAAT:

CKV ; "het nieuwe"

"Is het kunst of kan het weg?"

Kunst Algemeen -TEHATEX

EINDEXAMENTRAINING - lessen met actieve werkvormen

Projectweek

Kunstdialoog

Vervanging

zwangerschapsverlof/ziekteverzuim

 

Het is mogelijk een project, een eenmalige les of een lessenreeks aan te vragen naar de behoefte van jouw school .

Benieuwd? klik op één van de toelichtingen hierboven voor een impressie.

 

Voor informatie, een aanvraag of afstemming van een programma kun je hier contact opnemen.    
REFERENTIES

'Leontien heeft voor de tentoonstelling "Uncommitted Crime" in korte tijd en met weinig middelen een prikkelend educatieprogramma weten te maken. Met veel energie, plezier en een kritische blik kreeg ze de kinderen aan het discussiëren over ethische vragen die de kunstwerken in de tentoonstelling opriepen.' 

 

Laura Mudde - Freelance kunsthistoricus & curator


'Leontien toont een grote mate van betrokkenheid en neemt haar werk zeer serieus. Naast dat ze rondleidingen in het museum verzorgt, heeft ze ook diverse onderwijsprogramma’s ontwikkeld. Ze denkt mee en kijkt tegelijkertijd verder, waarbij ze altijd zo volledig mogelijk wil zijn.' 

 

Frouke Jorna - Medewerker Onderwijs & Talentontwikkeling Stedelijk Museum Amsterdam

 


'In haar tijd bij het Stedelijk heb ik Leontien leren kennen als een aanpakker, inventief en bevlogen. Een uitstekende rondleider en museumdocent.' 

 

Hanna Piksen - Voormalig Senior medewerker educatie Stedelijk Museum Amsterdam 

 SPEERPUNTEN BIJ ONTWIKKELING EN UITVOER BEELDENDE KUNSTLESSEN

  1. Aansluiting bewerkstelligen op de landelijke kerndoelen kunstzinnige oriëntatie SLO*
  2. Het opnemen van eindtermen in lessen die relevant zijn voor het type eindexamen MAVO, VMBO, HAVO, VWO, op de betreffende school
  3. Aansluiting bewerkstelligen die aansluiten bij de domeinen en invalshoeken van 'het nieuwe' CKV.
  4. Het geven van individuele aandacht.
  5. Bijdragen aan het van zelfvertrouwen van leerlingen.
  6. Bijdragen aan een eigen visie van leerlingen op kunst & cultuur.
  7. Bijdragen aan het beoordelingsvermogen van leerlingen.
  8. Bijdragen aan het vermogen van leerlingen om te reflecteren verbanden te leggen n.a.v. beeldend werk.
  9. Maatschappelijke relevante van onderwerpen in lessen verwerken.
  10. Kunst in het echt zien is een pre, wanneer dit niet kan is het streven bewustwording van formaat, ruimtewerking, en andere zintuigelijke ervaringen die afbeeldingen alleen niet kunnen overbrengen, door het gebruik van specifieke werkvormen. 

* KERNDOELEN SLO:

kerndoel 48 Produceren van kunst. De leerling leert door het gebruik van elementaire vaardigheden de zeggingskracht van verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen om eigen gevoelens uit te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te bewerkstelligen. 
kerndoel 49 Eigen Kunstzinnig werk presenteren. De leerling leert eigen werk, alleen of als deelnemer in een groep, aan derden presenteren. 
kerndoel 50 Leren kijken en luisteren naar kunst. De leerling leert op basis van enige achtergrondkennis te kijken naar beeldende kunst, (te luisteren naar muziek en te kijken en te luisteren naar theater-, dans- of filmvoorstellingen) 
kerndoel 51 verslag doen van ervaringen. De leerling leert, met behulp van visuele of auditieve middelen, verslag te doen van deelname aan kunstzinnige activiteiten (als toeschouwer en als deelnemer). 
kerndoel 52 Reflecteren op kunstzinnig werk. De leerling leert mondeling od schriftelijk reflecteren op eigen werk en werk van anderen, waaronder kunstenaars.  

 

* Ik ben op de hoogte van curriculum.nu en kijk met belangstelling uit naar de veranderingen voor het curriculum  kunst & cultuur.


WERKERVARING  

Museum Boijmans van Beuningen

Museumdocent & rondleider v.o. eindexamengroepen en CKV


Stedelijk Museum Amsterdam

Ontwikkelaar, museumdocent & rondleider v.o. eindexamengroepen en CKV


De Stichting Koninklijk Paleis 

Rondleider v.o. eindexamengroepen en CKV 


Rietveld Schröder Huis

Rondleider v.o. eindexamengroepen en CKV


Centraal Museum Utrecht

Ontwikkelaar, rondleider v.o. eindexamengroepen en CKV


Christelijk Lyceum Zeist 

Docent Kunst Algemeen, Beeldende Vorming & CVK


Secundair Kunstinstituut Gent

Docent voortgezet onderwijs beeldende vakken


Bekijk hier mijn volledige CV.


ALS KUNSTEDUCATOR VOLG IK ONDER ANDER INFO, ONDERZOEK EN ONDERWIJSACTIVITEITEN VAN: