PRIMAIR ONDERWIJS

AANBOD: LESSEN OP MAAT

Denk bijvoorbeeld aan beeldende lessen met thema’s als:

 

Groep 1-2

Muziek en beeldende kunst 

Groep 3-4

Filosoferen met kunst; Kunstbeschouwing in de klas    

Groep 5-6

Hollandse meesters; het geheim van Mondriaan/Van Gogh/ Schoonhoven

Groep 7-8

Betekenis; de persoonlijke boodschap van beeldend werk

 

Of beeldende lessen gekoppeld aan reguliere vakken zoals geschiedenis, taal, biologie, aardrijkskunde:

 

Geschiedenis & Fotografie

"Jij wordt vroeger"

Taal & Poëzie

"Poëzie & collage"

Biologie & Tekenkunst

"Leren biologeren"

Aardrijkskunde & Assemblagekunst

"De stad van de toekomst"


 

Het is mogelijk een eenmalige les aan te vragen of een lessenreeks naar behoefte van school.

Benieuwd? Klik op één van de toelichtingen hierboven voor een impressie.

Daarnaast is het mogelijk een gehele les of reeks te ontwikkelen rondom een specifiek thema op verzoek van jouw school,

of om mij te benaderen voor tijdelijke vervanging van de vakdocent.

Geen vakdocent op school? Een training kunst & cultuur in de klas voor jouw docententeam is ook mogelijk. 

 

Voor informatie, een aanvraag of afstemming van een programma kun je hier contact opnemen.   


 REFERENTIES

‘Leontien brengt een enorme dosis bevlogenheid en eigenheid met zich mee. Dit uit zich in haar innemende manier van bewegen en spreken, maar ook in de manier waarop ze doceert en je deelgenoot maakt van haar wereld waar maar weinig onmogelijk is...’

 

Marjolijne Fongers - Directie DONS (Doorlopende Ontwikkeling Na School)


'Ik ken Leontien als een gepassioneerde docent en een betrouwbare collega.  Ik vind haar heel professioneel en betrokken. Bij Leontien weet ik dat ik kan rekenen op kwaliteit. In de omgang met kinderen is Leontien heel begaafd. Ze voelt de kinderen goed aan en haar bevlogenheid werkt aanstekelijk. Ze krijgt het voor elkaar dat kinderen zich verwonderen.' 

 

Dorien Polderman - Groepsleerkracht groep 1-2 Nicolaas Maesschool 


‘Leontien is een uitstekende docent, die kinderen op een liefdevolle wijze aanspreekt en stimuleert. Binnen de organisatie is haar beleidsmatige inbreng van eminent belang, doordat ze in staat is om op intelligente wijze creatieve verbanden te leggen. En, Leontien is vooral een aardige collega.’

 

Alfred Pouwels - Directeur DONS (Doorlopende Ontwikkeling Na School)


'In haar tijd bij het Stedelijk heb ik Leontien leren kennen als een aanpakker, inventief en bevlogen. Een uitstekende rondleider en museumdocent.' 

 

Hanna Piksen - Voormalig Senior medewerker educatie Stedelijk Museum Amsterdam

 


‘Ze weet haar enorme kennis te gebruiken en om te zetten naar de belevingswereld van kinderen. Haar aanstekelijke enthousiasme en creativiteit raakt kinderen én volwassenen. Met haar ideeën en opbouwende kritiek (kan ook feedback) laat ze zien dat ze ook buiten haar vakgebied waardevol is voor elke organisatie.’

 

Bart Hanemaaijer - Locatiemanager DONS 4

 


'Leontien toont een grote mate van betrokkenheid en neemt haar werk zeer serieus. Naast dat ze rondleidingen in het museum verzorgt, heeft ze ook diverse onderwijsprogramma’s ontwikkeld. Ze denkt mee en kijkt tegelijkertijd verder, waarbij ze altijd zo volledig mogelijk wil zijn.' 

 

Frouke Jorna - Medewerker Onderwijs & Talentontwikkeling Stedelijk Museum AmsterdamSPEERPUNTEN BIJONTWIKKELING EN UITVOER BEELDENDE LESSEN:

 1. Aansluiting bewerkstelligen op de landelijke kerndoelen kunstzinnige oriëntatie SLO.
  kerndoel 54 De leerlingen leren beelden, (taal, muziek, spel en beweging) te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. 
  kerndoel 55 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren
  kerndoel 56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.*
 2. Bijdragen aan het van zelfvertrouwen van kinderen.
 3. De beeldaspecten ruimte, kleur, vorm, textuur en compositie integreren in lessen.
 4. Bijdragen aan de ontwikkeling van eigenheid bij beeldend werk van kinderen.
 5. Bijdragen aan het vermogen van kinderen om verbanden te leggen n.a.v. beeldend werk.
 6. Bijdragen aan het experimenterend vermogen van kinderen.
 7. Kinderen de ruimte bieden ‘fouten’ te maken en ontdekkingen te doen.
 8. Het voorkomen van ‘knutsels’ (geen oefeningen/opdrachten/werkvormen die maar op één manier kunnen worden uitgevoerd).
 9. Les-onderwerpen aanbieden met maatschappelijke relevantie.   

* Ik ben op de hoogte van curriculum.nu en kijk met belangstelling uit naar de veranderingen voor het curriculum  kunst & cultuur.


WERKERVARING DOELGROEP KINDEREN 3-12 jaar         

Kindcentrum De Toermalijn

LKP-Docent Kunst groep 1-8


Montessorischool Nieuw Vreugd & Rust 

Vakdocent Beeldende vorming midden-, tussen- & bovenbouw


Art S Cool - Jan van Nassauschool

LKP-Docent Kunst groep 3,7,8


Montessorischool Leidschenveen

Vakdocent beeldende vorming onder-, midden- & bovenbouw


Art S Cool - De Spoorzoeker

LKP-Docent Kunst groep 1-6


Museum Boijmans van Beuningen

Museumdocent & rondleider p.o. 4-12 jaar & families


Cultuureducatiegroep Leiden

Cultuurdocent  p.o. 4-12 jaar


Stedelijk Museum Amsterdam

Ontwikkelaar, museumdocent & rondleider p.o. 4-12 jaar & families


DONS (doorlopende ontwikkeling na school)

Vakgroepleider beeldend & vakdocent Beeldend 4-12 jaar


De Stichting Koninklijk Paleis

Rondleider p.o. 4-12 jaar 


Rietveld Schröder Huis

Rondleider families


Centraal Museum Utrecht

Ontwikkelaar, rondleider p.o. 4-12 jaar & families


Wies Merxx 

Workshopdocent groep 5


Academie voor beeldende kunst Gent

Docent jeugdatelier middelbare graad 7-12 jaar


Bekijk hier mijn volledige CV.  


ALS KUNSTEDUCATOR VOLG IK ONDER ANDER INFO, ONDERZOEK EN ONDERWIJSACTIVITEITEN VAN: