Aardrijkskunde & Assemblagekunst - "DE STAD VAN DE TOEKOMST"

Als je iets mocht verbeteren aan de plaats waar je woont, wat zou dat dan zijn? Samen met je klas ga je groepjes werken aan een ontwerp van je woonplaats waarin je een ‘verbetering’ opneemt. Dit kan zijn meer groen, betere fietspaden, nieuwe sportvelden. En wie weet overhandigen we de ontwerpen wel aan de gemeente.

 

Voor informatie, een aanvraag of afstemming van dit programma kun je hier contact opnemen.


Stills uit 'Orange the Movie'; een project op DONS Opvang waarbij met 18 kinderen 8 weken aan hun eigen film is gewerkt. Bovenstaande foto's betreffen het decor waarin hun vingers de acteurs waren. V.l.n.r.: 'De zachte wereld', 'De koude wereld' en de 'Oude wereld'. 2015

Duur: 1,5 uur

Kerndoelen*:

54 De leerlingen leren beelden, (taal, muziek, spel en beweging) te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

55 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Groep: 6-8

Beeldaspecten: ruimte, kleur, vorm, compositie & textuur

Materialen: basismaterialen zoals wit papier, schrijf- en kleurpotloden, krijt, scharen, lijm, penselen/kwasten verzorgen scholen zelf. Specifieke materialen worden verzorgd.

Kosten: op aanvraag

 

* Ik ben op de hoogte van curriculum.nu en kijk met belangstelling uit naar de veranderingen voor het curriculum kunst & cultuur.

 

Voor informatie, een aanvraag of afstemming van dit programma kun je hier contact opnemen.